Sponsoren

Madame Saint Elme wordt gesteund door

VSB fonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

cultuurfonds

Het Prins Bernard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kunnen wij jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Dat maakt ons, met een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland.

Met de programmalijn Theater van de Stad zetten wij, theater De Lievekamp, de deuren van ons theater wagenwijd open! Het bezoeken van een theater is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daar willen wij graag iets aan doen. Dit doen we op twee manieren: je kunt bij ons zelf optreden of zelf programmeren. Samen met iedereen uit Oss en omgeving ontwikkelen we aanbod voor alle inwoners uit onze stad en streek, zodat iedereen zich welkom voelt in onze zalen.